...A takto nás vítala hala MECC v Maastrichte....

... MECC show hall in Maastricht welcomes us ...

Slávnostné otvorenie výstavy s vlajkonosičmi

Ceremonial opening of show with flag bearers

 

...a nechýbala samozrejme aj tá naša....!

                      (niesla ju Romana Báliková)

... the Slovak flag was also included in parade

 

Takto perfektne bola vyzdobená celá výstavná hala - všetko sa to nieslo v štýle Halloween

Decoration of show hall was really excellent – Halloween was everywhere

 

 

Posudzoval nás pán Louis Coste (Francúzsko)

We were judged by Mr. Louis Coste (France)

 

Náš Aegolis pri posudzovaní - veľmi sa páčil a dostal Excellent 1!

Our Aegolius just judged – Mr. Coste like him and gave him Excellent 1!

 

Výber do nominácie 6 - 10 mesiacov

Choose for nomination 6 – 10 months

...keď Halloween, tak Helloween....(naša klietka)

... it was said Halloween ... (our cage)

 

Halloween, to neboli len dekorácie... :-)

Halloween, it was not just decorations ... :-)

Halloween bol naozaj všade....

Halloween was everywhere

 

O tom, že výstava bola vynikajúco a profesionálne zorganizovaná svedčí aj množstvo sprievodných programov - jedným z nich bola aj "Cat agility", kde ste sa mohli pozrieť nielen na skvelé výkony bengálskych mačiek so švajčiarskeho agility klubu, ale mohli ste si to s vašou mačičkou aj sami vyskúšať!

Fact that show was well and professionally organized was evident also by many side-programmes – one of them was „Cat agility“, where you could seen excellent movements of Bengal cats from Swiss agility club, but you could also try it yourself!

 

Pózovanie na Halloween dekorácií :-)

Pose on Halloween decorations :-)

 

 

 

 

 

 

...a ešte jedna póza...

... and one more pose ...

...aj takto boli vyzdobené klietky vystavovateľov...

... some of other cages decoration ...

 

Lars a Marianne Hindkjaer (DK Hindkjaer´s Ocicatte) chovatelia ocicatov z Dánska z našim Aegoliusom

Lars a Marianne Hindkjaer (DK Hindkjaer´s Ocicatte) Ocicat breeders from Denmark with our Aegolius

 

 

 

 

 

Z 1400 mačiek bolo na výstave 10 ocicatov (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Česko, Slovensko) čo je zatiaľ najväčší počet aký sme zažili (bolo veľmi náročné zorganizovať všetkých 10 mačiek na fotenie, ale aj táto fotka je úspech...)

There were just 10 Ocicats from 1400 cats in the show (Denmark, Finland, Sweden, Czech and Slovakia). This is the highest number of Ocicats we met. It was hard to organize all 10 vats for the photo, but this one is also successful!

 

 

 

Best in Show

 

....a na záver sme si aj my vyskúšali Cat agility....

... we did not resist to try Cat agility with Aegolius ...

 

Jedným z nominovaných do BIS bol aj čokoládový ocicat manželov Hindkjaer z Dánska...

One of BIS nominations was also Hindkjaer’s chocolate Ocicat from Denmark ...

...a ešte jeden pohľad na Helloween dekoráciu...a ide sa domov....

... and one more view to Halloween decorations ... and leaving home